CHÍNH SÁCH BẢO MẬT VN666 UY TÍN HÀNG ĐẦU

71 / 100
Chính sách bảo mật vn666
Chính sách bảo mật vn666

Chính sách bảo mật VN666.info xem quyền riêng tư của dữ liệu là nền tảng cho hoạt động kinh doanh của mình. Các chính sách và phương pháp bảo vệ của chúng tôi tập trung vào việc xử lý, truyền dữ liệu và dữ liệu theo cách phù hợp, bằng cách đảm bảo tính bảo mật của chúng, đảm bảo tính bí mật và an toàn của chúng.

Thông tin chính sách bảo mật VN666.info uy tín

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin qua Google Analytics. Đây là mục đích duy nhất mà chúng tôi sử dụng cookie.

Chúng ta đã thu thập được thông tin gì rồi?

Tiền thưởng của VN666.infochấp nhận và xử lý dữ liệu cá nhân sau mà không gặp lỗi:

Địa chỉ email của người dùng – cần thiết để đăng ký trên Trang web.

Đăng nhập người dùng cũng được yêu cầu để đăng ký và ủy quyền tiếp theo trên Trang web.

Mật khẩu người dùng – cần thiết để đăng ký trên Trang web và ủy quyền sau đó.

Thông tin từ các mạng xã hội thuộc phạm vi công cộng, nếu Người dùng đã sử dụng chức năng “Đăng nhập qua mạng xã hội” trong quá trình đăng ký.

VN666.infochấp nhận và xử lý dữ liệu cá nhân và thông tin người dùng sau đây theo yêu cầu của Người dùng:

Dữ liệu mà Người dùng có thể cung cấp trong phần “Giới thiệu về tôi” sau khi được ủy quyền theo tên người dùng và mật khẩu của mình bằng cách nhập tab “Hồ sơ của tôi” trên Trang web.

Nhận xét của người dùng trong các phần khác nhau của Trang web (blog, tin tức, cuộc thi, trang cá cược cá nhân, trung tâm cá cược, dự báo của bất kỳ chuyên gia hoặc capper nào, v.v.).

Cookie người dùng, cần thiết cho hoạt động của các dịch vụ thống kê theo dõi hành vi của Người dùng trên Trang web, cũng như để thuận tiện và cá nhân hóa việc sử dụng Trang web. Việc phân tích dữ liệu ẩn danh của cookie cho phép VN666.infohiểu cách Người dùng tương tác với các trang/phần/mô-đun khác nhau của Trang web để có thể cải thiện chúng.

Đối với tất cả dữ liệu cá nhân của Người dùng, tính bảo mật của chúng được duy trì, ngoại trừ trường hợp Người dùng quyết định độc lập xuất bản dữ liệu của mình trên Trang web trong phạm vi công cộng (ví dụ: trong nhận xét hoặc trong hồ sơ cá nhân).

Tại sao chúng tôi thu thập Dữ liệu người dùng?

Quản trị Trang chỉ thu thập và lưu trữ những dữ liệu cá nhân của Người dùng cần thiết để cung cấp chức năng đầy đủ hoặc một phần của Trang web, Sản phẩm, trừ trường hợp luật pháp hiện hành của Thụy Điển quy định việc lưu trữ dữ liệu cá nhân bắt buộc trong khoảng thời gian được chỉ định bởi pháp luật.

Quản trị Trang xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng để thực hiện hợp đồng giữa Quản trị Trang và Người dùng, chủ đề của hợp đồng này là cung cấp cho Quản trị Trang cho Người dùng quyền truy cập vào việc sử dụng Trang, chức năng và Sản phẩm của Trang.

Việc xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng được thực hiện không giới hạn thời gian, theo bất kỳ cách hợp pháp nào, kể cả trong hệ thống thông tin dữ liệu cá nhân bằng các công cụ tự động hóa hoặc không sử dụng các công cụ đó.

Đối với dữ liệu cá nhân của Người dùng, tính bảo mật của chúng được giữ nguyên, trừ trường hợp Người dùng tự nguyện cung cấp thông tin về bản thân để truy cập chung cho số lượng người không giới hạn. Khi sử dụng một số chức năng nhất định của Trang web, Sản phẩm, Người dùng đồng ý rằng một phần thông tin nhất định về anh ta sẽ được công khai.

Tại sao chúng tôi thu thập Dữ liệu người dùng?

Quản trị Trang chỉ thu thập và lưu trữ những dữ liệu cá nhân của Người dùng cần thiết để cung cấp chức năng đầy đủ hoặc một phần của Trang web, Sản phẩm, trừ trường hợp luật pháp hiện hành của Thụy Điển quy định việc lưu trữ dữ liệu cá nhân bắt buộc trong khoảng thời gian được chỉ định bởi pháp luật.

Quản trị Trang xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng để thực hiện hợp đồng giữa Quản trị Trang và Người dùng, chủ đề của hợp đồng này là cung cấp cho Quản trị Trang cho Người dùng quyền truy cập vào việc sử dụng Trang, chức năng và Sản phẩm của Trang.

Việc xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng được thực hiện không giới hạn thời gian, theo bất kỳ cách hợp pháp nào, kể cả trong hệ thống thông tin dữ liệu cá nhân bằng các công cụ tự động hóa hoặc không sử dụng các công cụ đó.Khi sử dụng một số chức năng nhất định của Trang web, Sản phẩm, Người dùng đồng ý rằng một phần thông tin nhất định về anh ta sẽ được công khai.

Kết luận

Chính sách bảo mật VN666 nhà cái uy tín hàng đầu thị trường. Đối với dữ liệu cá nhân của Người dùng, tính bảo mật của chúng được giữ nguyên, trừ trường hợp Người dùng tự nguyện cung cấp thông tin về bản thân để truy cập chung cho số lượng người không giới hạn.