ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG VN666 HÀNG ĐẦU

69 / 100
Điều khoản sử dụng vn666
Điều khoản sử dụng vn666 online

Điều khoản sử dụng vn666info tại trang này đưa ra các điều khoản sử dụng của vn666.info, bao gồm chi tiết về dịch vụ, chính sách bảo mật, chính sách quảng cáo, v.v. Nó cũng giải thích những gì trang web không chịu trách nhiệm.

Sự thỏa thuận của người dùng tại VN666

Bằng cách truy cập trang web, bạn đồng ý tuân theo các điều khoản được đặt ra trên trang này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản sử dụng này, vui lòng ngừng sử dụng vn666.info ngay lập tức.

Trách nhiệm của người dùng tại VN666

Tất cả các quy tắc được đặt ra trên trang này là cần thiết để cung cấp đúng các dịch vụ của chúng tôi và người dùng phải tuân thủ theo các luật và quy định hiện hành. Trước khi sử dụng vn666.info, bạn đồng ý tuân thủ các luật, quy định và quy tắc này.

Bạn không được tham gia vào bất kỳ hoạt động nào sau đây:

  • Đăng hoặc truyền bất kỳ nội dung nào gây khó chịu, có hại, thô tục, tục tĩu, phỉ báng hoặc có thể bị phản đối.
  • Sử dụng ngôn ngữ hoặc nội dung có thể vi phạm quyền riêng tư, sở hữu trí tuệ, công khai hoặc bất kỳ quyền sở hữu nào khác của người dùng hoặc nhân viên khác của Trang web này.
  • Tải lên bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào có thể chứa vi-rút, trojan, shell, backdoor, sâu hoặc bất kỳ chương trình nào khác có thể gây ra mối đe dọa cho trang web này.
  • Cố gắng phá vỡ giao diện hoặc hệ thống của trang web này hoặc truy cập trái phép vào bất kỳ trang, thông tin, bộ phận, máy chủ, hệ thống hoặc mạng nào của trang web này.
  • Cung cấp thông tin sai lệch, mạo danh người hoặc tổ chức khác hoặc sử dụng thông tin sai lệch.
  • Bán bất kỳ nội dung, dịch vụ hoặc thông tin nào có trong hoặc tải xuống từ trang web này.
  • Tái sản xuất, phân phối, cho thuê, thuê hoặc cấp phép lại bất kỳ nội dung hoặc thông tin hoặc dịch vụ nào có trên vn666.info.

Dịch vụ và Quảng cáo tại VN666

Một số phần của trang web này có thể chứa nội dung thương mại. Tuy nhiên, vn666.info không quản lý, kiểm soát, chỉnh sửa hoặc xem xét nội dung thương mại hoặc quảng cáo trong các không gian này.

Do đó, vn666.info không thể chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại nào về doanh thu, dữ liệu, danh tính, lợi nhuận, thiệt hại tài chính, hậu quả hoặc các thiệt hại trừng phạt khác.

Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm về các khoản phí mà người dùng phải trả cho việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi trên trang web này theo các điều khoản và điều kiện này và luật hiện hành. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất ngẫu nhiên nào.

Bản quyền của Vn666.info

vn666.info sở hữu, quản lý, tạo hoặc mua tất cả các tài liệu và thông tin được trình bày trên trang web này, ngoại trừ các phần được chỉ định. Bất kỳ người dùng nào cố gắng sao chép, bán, cấp phép hoặc cho thuê bất kỳ phần nào của tài liệu hoặc thông tin mà không có sự cho phép cụ thể từ bộ phận pháp lý của công ty sẽ vi phạm các điều khoản này.

Thống kê tổng hợp của Vn666.info

vn666.info có thể thu thập và phân tích thông tin thống kê về hành vi của người dùng để cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Thông tin này có thể được chia sẻ với các bên thứ ba để phân tích và báo cáo. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là thông tin cá nhân sẽ không bao giờ được tiết lộ, chia sẻ hoặc công khai trên bất kỳ nền tảng nào hoặc cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Kết luận

Quyền riêng tư và bảo mật tại VN666 với các thông tin cá nhân của người dùng là vô cùng quan trọng đối với chúng tôi và chúng tôi thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ thông tin đó.